Numerologi

Numerologi
Vi som praktiserer numerologi, vi mener bestemt at tallene har sin egen vibrasjon og at denne vibrasjonen påvirker våre liv.
Vi har «globale dager» med sine tall som påvirker verdenssjelen, vi har personlige dager som påvirker oss mer på det private planet.
I dag, den 23. februar er det tallet  som gjelder. Hvordan jeg regnet det ut? Jo, jeg tok 2+3+2= 7 + 2021= 2028= 12=3
Legg sammen tallene til du har et tall igjen.
Tallet tre er kommuniserende, så det passer å skrive tekst og legge ut på nett.

Det tallet som preger deg aller mest er livsveitallet ditt.
Dette tallet finner du ut ved å skrive opp fødselsdag og årstallet du er født.
Hvis du er født 8/2 – 1960 legger du sammen 8+2+1+9+6+0. Da får du 26 som igjen blir til 8. For 2+6 blir 8. Ikke sant?
Vi skal komme tilbake til Livsveien og se hvilken betydning den har for deg.

Fødselsdagstallet ditt har en annen betydning.
Hvis du er født den 13 er fødselstallet ditt 1+3= 4. Osv. Jeg er født den 5, så hos meg er det 5-eren som gjelder.

Så er det navnetallet ditt. Det inneholder
Skriv opp navnet du fikk ved fødselen og regn ut bokstavenes verdi.
Når dette er regnet ut får du et uttrykkstall.
(Se opp for tallene 13, 14, 16 og 19. Dette er karmiske gjeldstall)
Alle disse tallene skal vi gjennomgå etter hvert.

Jeg tror at hvis du begynner å sette deg inn i de ulike tallverdiene og observerer hvor mye de virker inn på oss, så vil du bli like hektet som meg 😊

Lykke til!

Generelt om tall! 

1 – er tallet som har Solen som sin planet.
Dette er et tall med mye energi og det vil gjøre noe, men noe, for noe …
Har du et 1-tall på et område i kartet ditt, er dette området spekket med handlekraft.
1-taller samler ofte en flokk rundt seg men samtidig er ikke 1-tallet noe flokkdyr. Det er et leder-tall.
Folk som har mange 1-tall i seg er ledere, de er flinke til å løfte blikket og se muligheter. Av og til kan de være litt egoister og tråkke over andre for å nå sine mål.

2 – dette er Månens tall.
Dette tallet har omsorgsevne, er følsomt og det er faktisk litt mystisk. Man blir liksom ikke klok på toerne. Men, man blir ofte veldig glad i dem.
Der du har 2-tallet, der er du samlende, slik en høne samler kyllingene under vingen sin. Du er moderlig og varmhjertet.
2-ere er ofte intuitive. Ulempen med 2-tallet er at det er litt vel emosjonelt og kan være plaget av humørsyke.

3- er tallet som tilhører Jupiter
Tretallet er energisk og dette tallet liker at noe skjer. Det er nysgjerrig på det mest, det liker å ta til seg kunnskap og det elsker å legge ut på tur. Dette er også kreativitetens tall. De elsker å skape, enten det er med bokstaver eller materialer.
Treere har også skyggesider. Den ene skyggen er at de ofte lover mer enn de holder. Den andre skyggen er at de tyr til usannheter. Slik må lukes av og legges vekk.

4 – er Uranus sitt tall.
Det er ikke lett, det 4-tallet. Det føler mye ansvar og det tar på seg mye ansvar. Ofte tar det på seg mer ansvar enn det som godt er. 4-tallet krever mye av seg selv, men det kan finne på å kreve mer av andre enn det som godt er og da kan de fort bli upopulære. Uranus er Uranus. Den bygger opp, men kan like gjerne finne på å rive ned. Slik er 4-tallet også. Enten det bygger eller river, det er intenst i sine gjøremål. På en 4-dag tar vi ansvar og står på. Latskap finnes ikke i 4-tallet.

5 – er Merkurs tall.
Merkur er en planet som beveger fort på seg. Folk som har 5-ere i sitt kart er glade i bevegelse og en smule rastløse. De liker å skaffe seg kontakter, de liker å hente inn kunnskap og dette er sosiale skapninger som trives på kafeer og klubber. Når de har samlet inn kunnskap er mange av dem opptatt med å lage systemer. De skriver handlingsplaner, men de følger ikke disse slavisk. Hvorfor skriver de dem da? Jo, fordi det er gøy. 🙂
5-tallets skyggeside er at de har så mange jern i ilden at de blir overfladiske og litt «platte».

6 – tallet har Venus ved sin side. Folk som er influert av 6-tallet er ofte kjærligere enn gjennomsnittet. De er sosiale, vennlige og tenker ofte på fellesskapets beste. På skyggesiden kan de være nytelsessyke og veldig selvtilfredse. Lever de ut skyggesiden sin kan de være uspiselige. Heldigvis er de aller fleste positive og nydelige sjeler. Har du 6 som livsveitall oppfordres du til å elske uten å være selvutslettende. 6-ere kan og bør være opptatt av hjemmelivet og av harmonien i hjemmet. Ens egen harmoni, partnerens harmoni, familiens harmoni = 6-er felt.

7 – har Neptun som sin planet.
I likhet med Neptun trenger 7-tallet alenetid. Det liker å pusle for seg selv og filosofere over livet og gjerne hva som er bortenfor våre sanser. 7-ere omgir seg med mystikk i likhet med 2-ere, men de har en mye mer skjult mystikk.2-ere snakker gjerne om sin «mystikk» mens 7-ere liker å holde den for seg selv. 2-ere elsker å ha folk rundt seg, mens 7-ere virkelig trenger alenetid og vil ikke ha folk rundt seg til alle døgnets tider. Skyggesiden til 7-tallet er at de ofte vegrer seg for å ta tyren ved hornene og de glatter ofte over problemer. En flukt fra virkeligheten er ofte løsningen til 7-ere. Dessverre. 😊

8 – er Saturns tall
Sett en 4-er og en 8-er sammen og Nye Rom kan bygges på 500 timer! Folk som har både 4 og 8 i nummerkartet sitt er noe råskinn på å skape og fullføre nye prosjekter. 8-ere ønsker seg trygghet, det være seg materiell eller følelsesmessige trygghet. De har vanskelig for å hvile dersom en av delene mangler. De er flinke til å jobbe og pålitelige når de tar på seg et ansvar. Skyggesiden er at de kan bli veldig kalde hvis du tråkker dem på tærne og temmelig uforsonlige. Lojale hvis de betrakter deg som en venn.

9 – tallet har Mars ved sin side
Nitallet er et arbeidsjern. Det setter alle kluter til og fullfører alt som skal fullføres. Det er et tall som vet at alt har en ende og dette tallet er ganske usentimentalt. På ni-dager setter vi inn alle ressurser på å fullføre det som kan fullføres. Det er også smart å legge avslutninger til ni-dager. Nieren er ofte en moden sjel som intuitivt vet hva som bør gjøres. Det er en god rådgiver og nieren er ofte vennlig. Skyggesiden er at den kan ha vanskelig for å ta imot råd og mener den vet best selv.