Runealfabetet

Futhark – Runealfabetet
Det er 24 runer fordelt på tre ætter.
Hver ætt starter med en rune som er tilegnet den guden som er overhode for ætten.

Disse tre guder er: Frøy, Heimdall og Tyr.
Frøys ætt står for fruktbarhet og har disse runene i sin ætt:
Fe, Ur, Thurs, Ansur, Ken, Gifu og Wunja
Ætten maner til bevissthet.

Heimdalls ætt står for muligheter og har disse runene i sin ætt:
Hagal, Naud, Is, Jera, Raid, Perth, Elg og Sol.
Ætten vekker sjelen og sammensmelter himmel og jord.
(Ætten kalles også Hagals ætt).

Tyrs ætt står for skjebne og kreftene man finner i skjebnen. Hva fører til denne skjebnen, hva styrer de kreftene som igjen styrer oss. Er det oss selv? Er det karma? Disse runene er i Tyr ætt: Tyr, Bjarka, Eh, Mannar, Lagu, Ing, Dag, Odal og Eoh.

Hvis dere leser i ulike runebøker kan dere støte på litt ulike runer i de forskjellige ættene, men stort sett er vi runelesere ganske enige om ættene. 🙂

Ofte støter man på binderuner som er forskjellige runer satt sammen til «en klynge».

Runene, en etter en
Men, nå skal vi ta fatt på disse ættene og kikke nærmere på runene.
Runene kan, som tidligere nevnt, ikke bare brukes til spådom.
Disse kraftsymbolene kan nær sagt brukes til alt mulig. 🙂

Jeg kommer også til å ta med galdring for hver rune.
Det er mange måter å galdre inn en rune på.
Den enkleste måten å galdre inn en rune på er å ta den med ut en fullmåne eller nymånenatt. Hold runen i venstre hånd og fremsi galdringen tre ganger. Gjerne flere enn tre ganger, men tre holder.
Galdring er for å kalle inn runens kraft slik at man får maksimalt ut av runen.
En binderune galdrer man inn ved å si hver enkel runes galdring.
Binderunene galdrer man alltid under fullmånens lys, dersom man vil ha full kraft.
Man galdrer ikke bare for spåing og runesett.
Galdring er også en del av det magiske rune-arbeidet.

Vi starter med den første runen i Frøys ætt: Fe! 

Runen Fe
Denne runen betyr både kveg og rikdom. Før i tiden ble den som eide en stor buskap betraktet som rik.
Ser man nærmere på runen kan den ligne et menneske som strekker hendene opp i takksigelse eller bønn. Enig?
Denne rikdommen er ikke konstant. Man må jobbe for den, men man kan av og til trekke seg litt tilbake og nyte fruktene av sitt pågående arbeid.
For spåing: Kommer denne runen opp vet man at man kan glede seg over fruktbarhet og over arbeidet sitt.
Kommer runen opp-ned, så må man vokte seg for å tape rikdom.
Et hvert hjem burde ha denne runen på minst en plass i huset.
Tegn den på papir, ram den inn som et lite bilde og heng den på kjøkkenet for eksempel.
Eller, hvorfor ikke brodere den og henge den innrammet på et strategisk sted?
Noen liker å ha denne runen i lommeboken, for der trengs det kanskje litt drahjelp av og til?

Galdre med: Fe, fe, fe – fo-fa-fi- fehu, fffff, fehu, fff, fehu.

Helst på voksende måne.

 

Runen Ur

Mangler du mot og guts, jobb med Ur. Dette er oksens rune og en okse er sterk og modig.
Når man har dårlig helse kan man fort tappes for energi og føle at alt blir så tungt og trasig.
Ur-runen kan være en god hjelper på veien tilbake til livet.
Jeg ønsker at alle mennesker som plages med helsen bærer Ur på seg.
Også folk som sliter med selvtilliten, eller som opplever at de blir mobbet.
Ur maner frem styrken i mennesket.

For spåing: Kommer denne runen opp i et kast viser den at her skal mot og styrke gi vei i vellinga.
Kommer runen opp-ned kan dette være et varsel om et tap eller sykdom, samt feighet.

Galder: Urus, urus, urus. Uuuuu. Ur, ur, ur. Uuuuu. Urus, urus, urus.

Runen Thurs
Thurs er en rune som er tøff.
Runen bærer i seg kaoskrefter og lover en tøff periode.
Dette er guden Tors rune og Tor var litt av en kaosgubbe. Når han for over himmelen med sin vogn og hammeren Mjølner kunne hva som helst skje. Da var det best å søke ly til han hadde kjørt forbi.
Tor er en rune som beskytter deg når du er i hardt vær. Bruk den i magi for beskyttelse, men bruk den med respekt.
Thurs er også en fin rune å bruke når man må konsentrere seg i en kaotisk situasjon.
Noen ganger kan man bare ikke søke ly og da må man konsentrere seg. Det er da Thurs-runen er god å henvende seg til.
I gamle dager sa man at kvinner ikke skulle bære denne runen, for da bragte den uhell. Kanskje det er noe i dette? Kanskje ikke?
Som spådomsrune varsler denne runen at kaos er på vei. Det behøver ikke være verdens undergang, men det blir turbulent en stund.
Opp-ned varsler den at en ond person er i din nærhet, eller et forræderi.
Du kan ikke kontrollere Thurs-kreftene som av og til oppstår, men du kan være forberedt og du kan tenke ut en plan på hvordan du skal møte kreftene.
Noen ganger er Thurs-kreftene nødvendige å slippe løs.
Trøst deg med at dette går over.

Galdrer man Thurs-runen kan man si:
Thurs, thurs, thurs. Tit, tat, tot. T-t-t. Thurs. Thurs. Thurs.

 

Runen Ansur/Ass
Mens runen Fe minner om en person med armene strekt oppover så minner Ansur meg om en person med armene ned for å tilby beskyttelse eller gi velsignelse.
Ansur minner meg også om grantreet, det eviggrønne, som lar grenene henge slik at man kan søke ly under grantreets beskyttende greiner.
Ansur er æsenes/gudenes rune.
Dette er en lykke-rune og den er særlig egnet å ha på en amulett.
Står man fast i en sak og søker visdom er denne runen god å meditere over. Eller om man trenger kunnskap om noe.
Som spådomsrune varsler denne runen hell og medgang. Den kan også varsle en god rådgiver. 
Kommer denne runen opp-ned er det fare for manipulasjon, dårlige råd og lureri.
Denne runen bør ha en plass i alles hus, for å få «gudenes velsignelse» over hjemmet.
Ansur bør også broderes på en bønneklut som syke mennesker kan bære på seg.

Galder: Ansur, ansur, ansur. Aaaaaaa. Ans. Ans. Ans.

(Det anbefales å galdre ni ganger over denne runen for helbredelse av syke.)

 

Runen Ken
Ken betyr kort og godt «fakkel»
Ken er en rune man bør jobbe med hvis det trengs lys inn på området.
Depresjon, mørke tanker, «mørk arbeidsplass» osv.
Selv mot skrivesperre er Ken god å bruke.
Jeg har også hørt at Ken hjalp en mann å lette stemningen i et gammelt hus han hadde kjøpt. Huset hadde hatt noe tungt over seg.
Han snekret et skilt, etset Ken inn i skiltet og hang dette opp ved utgangsdøra. Det blir sagt at eieren kjente «den tunge energien» forsvant gradvis og var helt borte etter en måned. Bra! 🙂
Som spådomsrune er Ken et varsel om at man trenger lys i situasjonen. Man trenger å åpne øynene og se. Noen ganger er man så blind at det er flaut. Er du ikke enig? 🙂
Det kan også være et varsel om kreativitet og skaperkraft.
Vender Kens spiss mot høyre er dette et varsel om et tap. Eller en stillestående periode uten energi.

Man kan galdre Ken slik: Ken, ken, ken, koa, koa, ka-ka-ka, koa, koa, ken, ken, ken.

Jeg galdrer over Ken når jeg trenger ekstra energi.

 

Runen Gifu
Gifu betyr gave eller å gi.
Av en eller annen grunn er min erfaring at Gifu også betyr en avtale eller en pakt mellom mennesker. Jeg har sett denne runen komme opp når det har vært inngått en kontrakt og jeg har sett Gifu varsle forlovelse, samboerskap eller ekteskap.
Kommer denne runen opp i et utlegg varsler den noe positivt.
Denne runen er den samme uansett hvilken vei den kommer, og den varsler at noe godt er på gang.
Det er noe sjenerøst med Gifu så man blir lett glad i denne runen.
Min erfaring er at den er fin å ha som amulett og et must på eksamener.
Ken og Gifu anbefales til eksamener. Og når man søker jobb er Gifu fin å ta med seg som amulett.

Galder: Gifu, Gifu, Gifu, ga, ge, gi, Gebo, Gebo, Gebo. G-G-G.

Runen Wunjo
Wunjo betyr rett og slett glede og jeg tilføyer «tilfredshet», for det er nettopp tilfredshet-varianten av glede denne runen varsler.
Når vi føler oss motløse og triste over at livet ikke går som det skal, så bør vi finne frem Wunjo og jobbe litt med denne runen.
Riss den inn i et solid stykke tre, eik, bøk … ja, finn et solid tre og lån et trestykke av dette treet.
Riss inn Wunjo, galdre over denne runen og vent på resultater.
Wunjo skal da vise veien til tilfredshet.
Det er også en annen positiv ting med denne runen. Den hjelper oss å gå på en helsefrembringende vei. Den får oss til å se hva som er bra for oss og hva som er mindre bra.
Og med denne kunnskapen i bakhodet så kan man bære på seg runen og oppdage hvilken personer vi burde ha i livene våre og hvem vi må slippe taket på.
I et spådomsutlegg varslet runen at man er på riktig vei og at man vil få et godt sluttresultat.
«Stå på», sier runen.

Opp-ned varsler runen skuffelser, særlig i kjærlighet og vennskap.
Den varsler også forsinkelser og hindringer.

Slik kan du galdre inn Wunjo: Wunjo, Wunjo, Wunjo, wuuuu, weeee, wiiiii, waaaa, wuuuuu.

(Gjenta denne galdringen sju ganger)

Vi tar nå for oss Heimdal/Hagals ætt. Mulighetens ætt.

Runen Hagal
Dette er en vanskelig rune. Hagal betyr hagl og det er ikke bare-bare når haglværet turer frem. Den eneste trøsten er at når uværet har gått over så har det renset opp i mye. Det har slått bort det som ikke har livets rett. Hagl forvandler seg til vann og vannet er rensende, det også.
Når runen kommer opp i et utlegg er det vanskelig tider som varsles eller bekreftes. Dette gjelder også om runen ligger på siden eller kommer opp-ned. Det er, kort sagt, en vanskelig rune.
Man kan jobbe med denne runen for å fjerne hindringer og fjerne det man ikke ønsker inn i livet sitt, men vær forsiktig med denne runen. Den kan være litt skummel og slå tilbake på deg. Det er noe med dette å leke med energier man ikke kan rå med.
Galder: Hagalaz, hagalaz, hagalaz, ha-he-ha-he-ha-he. Hooooo. Hiiiii. Hiaaaa. Hiiiiaaaaa.

Runen Naud

Naud betyr nød. Dette kan også være en vanskelig rune.
Når vi jobber med denne runen, jobber vi med vår nød. Hva trenger vi? Hva er det vi virkelig trenger? Hva kan vi gi slipp på?
Veldig ofte slipper vi ikke taket i det vi ikke trenger, men klamrer oss fast i håp om at mirakel skal skje.
Jeg kjenner personlig en som bor i et forfallent hus på en tomt som er verdt millioner, men han nekter å selge og flytte. Likevel klager han på sin «nød» og håper på en lotto-gevinst. Han burde ha jobbet med denne runen eller laget seg en binderune med Ken og Naud, slik at han hadde fått løst opp det som virkelig er et hinder; hans sinn.
Hvis vi føler at det er fravær av noe essensielt i våre liv er dette en fin rune å meditere over.
Finn deg et tefat, fyll det med sand, skriv inn runen og tenk over hvilken behov du har og hvorfor du ikke har fått disse behovene tilfredsstilt.
Kommer runen i et runeutlegg varsler runen vanskeligheter og trangere tider.
Kommer den opp-ned blir det bevegelse i «saken», men ingen egentlig forandring. Runen kan også varsle at man blir syk eller taper sin frihet.

Galder: Naud, nanana, naud, nonono, naud, ninini, naud.

(Galdre inn runen helst på synkende måne og på en lørdag)

 

 

Runen Is.

Er denne runen positiv eller negativ? Sannelig om jeg vet. Den er i alle fall veldig nøytral.
Den kan brukes til å kjøle ned sinnet og situasjoner.
Jeg har sett på Facebook at mange legger ut tekster som belyser hvor ferdige de er med drama. Så ser jeg de samme personene griper etter nye drama så fort det åpner seg en mulighet for dette.
Drama kan være underholdende, men som regel er det bare tåpelig.
Runen Is kan være behjelpelig med å stoppe følelsesmessig drama.
Noen ganger er det greit å lytte til hva hodet kommer frem til, helt uten at hjertet blander seg inn i samtalen. Enig? 🙂
I spådom er det enkelt å tolke Is. Kjøl ned situasjonen og foreta deg ingenting før du har fått oversikt. Eller: vent deg forsinkelser. Vent til forholdende er blitt bedre.

Galder: Is, Is, Is. Iiiiisa. Iseeee. Isssssiiiiii. Ie, io, iaaaaa.

Runen Jara
Runens navn betyr både året og innsamling av markens grøde.
Dette betyr at du kan vente deg belønning for strevet. Så får vi håpe at du har sådd gode frø. 🙂
Året har jo som kjent, fire faser, i Norge. Høsten er den vakreste av disse årstidene, mener jeg. Paganister er veldig oppmerksomme på årshjulet og har sine åtte årsfester. Jara minner oss på at tidene skifter.
Av og til opplever vi at vi ikke får lønn for strevet og da er det på tide å finne frem Jara og jobbe med den.
Jeg anbefaler at du skriver Jara på et stykke papir og legger runen på et grønt underlag, så kan du legge et stykke rav eller en pyritt ved siden av og galdrer.
Galder: Jera, jera, jera, jeeeeerrrrrrrrra, jeeeeerrrra, je, je, je, ja, ja, jaaaa.

Gjenta dette så mange ganger at du føler galderet sitter godt.
I spådom tolkes Jara som at innhøstingstiden har kommet.
Du opplever medgang og sympati.
Gode tider er i vente.
Kommer runen på siden er et varsel om dårlig timing eller fattigdom. Høsten slår feil.

Runen Raid
Betydningen er vogn eller bevegelse.
Denne runen er en fin amulett å ha på reiser. Gjerne i binde-rune med Eh.
Spådom: Runen varsler at nå blir det bevegelse, enten skal du på reise eller så kommer det fremdrift i en sak.
Opp-ned er et varsel om stagnasjon, forhindringer eller en avlyst reise.
Galder: Ra, re, ri, ro. Rrrrrrrrrr. Ra, re, ri, ro. Rid, rat, red.
Galdre dette fem ganger, helst på en torsdag.
Hvis ting står stille rundt deg og du føler at du ikke kommer noe sted, så jobb med denne runen. Riss den inn i noe, galdre den og bær den på deg.
NB! Raid renses helst i røkelse. Det er bra å galdre den inn mens man holder den over røkelse.

Runen Pert
Hva navnet på denne runen betyr har gått tapt, men man sier ofte «den hemmelighetsfulle runen» om Perth.
Den er elsket av spåerne, fordi denne runen bringer frem det som er skjult.
Føler man at noe holdes hemmelig, så bør man jobbe med Pert.
Riss den inn, galdre den og bær den på deg, så kommer sannheten frem.
Runen er fin å jobbe med for dem som lever av spådommer eller rett og slett sysler med det okkulte.
I et runeutlegg varsler runen for fruktbarhet og kan varsle en graviditet.
Det er noe fruktbart på gang når Pert viser seg.
Eller en spådom går i oppfyllelse.
Opp-ned varsler runen stagnasjon og brutte løfter. Eller nytteløse drømmer.

Galder: pe-pe-pe-pi-pi-pi-po-po-po, Pert, pert, pert, pa-pi-po-pe.
Galdre helst sju ganger over denne runen.

Runen er ypperlig å risse inn i et stykke bøk, eller male runen på en krystall.

Runen Elg
Navnet sier seg selv. 🙂
Dette er en skogens rune og jeg kan ikke tenke meg et bedre sted for å galdre denne runen inn enn nettopp i skogen.
Og denne runen virker ekstra kraftig når den er risset inn i rognetre.
Runen ser faktisk ut som et menneske som strekker armene opp i bønn om hjelp eller velsignelse fra de høyere makter.
Dette er en rune man jobber med om man skal «jakte», i våre dager kan det også bety at man jakter på kunder 🙂 Men, runen kan også brukes til beskyttelse mot onde krefter. Eller man trenger støtte i en sak.
I spådom kan denne runen bety at man får hjelp og støtte i en vanskelig sak, eller at man har jaktlykke 🙂

Opp-ned varsler Elg at må være på vakt mot en skjult fare.
Galder: Algiz. Algiz. Algiz. A-a-a-a-a, alg, al, al, al. A-a-a-a-a-ziz-ziz-ziz.

Denne runen er populær som amulett.

Runen Sol
Navnet betyr akkurat det runen heter, nemlig Sol. 🙂
Dette er en sterk rune. Føler man at man går og tråkker i ei hengemyr og at ondskap omgir en, så bør man absolutt jobbe med denne runen.
Nazistenes bruk av denne runen var skammelig! Dette er en rune som skal brukes i den godes tjeneste. Dette er en god rune, det er jo selve solens rune. Det er suksessens rune.
Av en eller annen grunn går denne runen godt sammen med einer.
Galdrer man over einer, så synes jeg det blir en ekstra kraft i runen.
Einer/Juniper er jo en røkelse man bruker mot negative energier, Solrunen går de positives ærend – jo, det er noe logisk over denne forbindelsen.
Som spådomsrune loves suksess.
Hvis denne runen kommer opp i et runekast som liggende er det fare for fiasko eller at ens rykte blir flekkete.

Galder: So-sa-si. So-sa-si. So-sa-si. Sol. Sol. Sol. Soas. Soas. Soas.
(Bør galdres inn i sollys og alle helst på en søndag)
Dette er den siste runen i Hagals/Heimdals ætt.

Vi går nå løs på Tyrs ætt og den første runen er:

Runen Tyr
Dette er guden Tyrs rune. Tyr var guden over rettferdighet og ære. Han var også guden som voktet over tinget.
Det hender at vi ikke orker å ta fatt på en sak, samme hvor urettferdig vi er behandlet/dømt. Kanskje det er da vi skal jobbe med Tyr-runen? Tyr-runen kan også hjelpe oss med å være rettferdige. Mange ganger føler jeg at ordet «urettferdig» er et av de første ordene vi lærer oss. Utallige er de barna som har ropt ut: «Det er urettferdig!» Og urett er et ord som svir i våre sinn. Tyrs rune kan hjelpe oss i slike sammenhenger. Der vi trenger rettferdighet og mot.
I spådomssammenheng betyr runen rettferdighet og styrke i både tvister og konkurranser.
Opp-ned er urettferdighet og varslet tap.
Galder: T-t-t-t-t, Tyr, Tyr, Tyr, Ta, ta, ta, ty, ty, ty, to, to, to.

Tyr er «mannens rune».

Tyr er «mannens rune».

Runen Bjarka

Bjarka betyr bjørk, rett og slett.
Denne runen er det noe forfriskende med. Det er vårens rune, kvinnenes rune og hjemmets rune. I kvinners hjem burde denne runen få en hedersplass, så god er denne runen. 🙂
Trenger man en vår, så er denne runen god å jobbe med.
Et ekteskap som har blitt kaldt og hverdagslig trenger en dose Bjarka.
Kreativitet som har stoppet opp trenger en dose Bjarka. I det hele tatt, det er mange situasjoner hvor man trenger en dose Bjarka.
Når Bjarka kommer opp i et runeutkast, så varsler det vårstemning. Man våkner opp og man kjenner livskraften vender tilbake. Runen kan også varsle en graviditet, eller en ny fruktbar ide.
Men, kommer Bjarka opp-ned, så varsler det stagnasjon, familieproblemer og utmattelse.
Galder: Bjarka, Bjarka, Bjarka. B-b-b. Bja. Bja. Bja. Be-ba-bi.
Bjarka er «kvinnenes rune» og hjemmets rune.
Det er mye healing i Bjarka-runen, så i situasjoner der det trengs fysisk eller psykisk healing er ikke Bjarka et dumt valg.

 

Runen Eh
Runens betydning er «to hester» eller hest.
Først og fremst er dette en rune som dreier seg om «bevegelse», men også om tillit. Den tilliten man finner mellom hest og rytter.
Dette er en fin rune å jobbe med i alle relasjoner som mangler tillit.
Mange mennesker blir jo kontrollfriker fordi de mangler tillit og mange føler seg utrygge fordi de ikke vet om det er noen grunn til å føle tillit.
Vel mangel på tillit, så bør man jobbe med denne runen.
Kommer denne runen opp i et runekast varsler den sannsynligvis en reise, men om reise er utenkelig, så peker runen på at man må tenke på tillit og om man grunnløst mangler tillit overfor noen eller noe.
Opp-ned betyr denne runen at det kan bli forsinkelser eller vansker på en reise, eller tap av tillit.
Galder: Eh, eh, eh. Ehwas, ehwas, ehwas. Eiiiii, eiiiiiia, eiiiio.

Gjenta fem ganger.

Runen Mannar
Denne runen betyr «mennesket».
Mannar er samfunnets rune. Den påpeker at «vi er alle ett», enten vi tilhører en familie, en arbeidsplass, et lite samfunn eller et stort samfunn.
Føler du at noe ikke stemmer i «ditt lille univers» bør du jobbe med denne runen, enten du vil rette opp en ubalanse i familien, på arbeidsplassen eller samfunnet du bor i.
Runen er fin å risse inn et stykke tre og ha stående fremme hvor du lett får øye på den, eller du kan bære den med deg.
Galder: Mannar, mannar, mannar, ma, ma, m-m-m-m-m, mi, me, m-m-m-m-m.
Galdre dette tre ganger over runen.
Kommer runen opp i et kast, så peker den på samfunnet ditt eller innstillingen din til noe/noen.
Kommer runen opp-ned er det tegn på uvilje og negativitet.
Se på runen rundt for å finne ytterligere informasjon om hva dette dreier seg om, hvis du ikke du ikke vet det.
Runen kan være litt vanskelig å tyde, men gi deg selv tid. Tygg litt på den 🙂

Runen Lagu
Runens navn betyr «vann»
Denne runen styrer elementet vann og har med følelser å gjøre.
Mennesket består av ca. 60 % vann og at det er følelsene som styrer oss mest, det er det ingen tvil om. 🙂
Har man vanskeligheter med å vise følelser eller snakke om følelser er dette runen man bør jobbe med.
Denne runen får også frem fantasien i oss. Vi mennesker trenger fantasien til å «farge» hverdagen og til å skape hverdagen i farger.
Kommer runen opp i et runekast varsler den fantasi, følelser og kreativitet.
Den kan også varsle følelser mellom to mennesker.
Opp-ned varsler rune galskap, besettelse og fantasiløshet.
Galder: Lagu, lagu, lagu – lalala, gu-gu-guuuuu.
Dette er månens rune og nattens rune.
Fremsi galderet om natten, helst ved ny- og fullmåne.
Kjenner du til Tarot har denne runen mye til felles med kortet Månen.

 

Runen Ing
Dette er Ing og Frøys rune.
Runen står for fruktbarhet og vekst.
Denne runen kan frembringe: a) svangerskap, b) fruktbare ideer, c) vekst i arbeidet eller prosjektet d) styrke familien
Runen er allsidig, og den favner et stort felt.
Ønsker man seg barn i familien, så bør man jobbe med Ing.
Ønsker man vekst på et personlig område, så er dette runen å finne frem.
Har man trøbbel med et familiemedlem, så er Ing runen man bør bære på seg.
Runen får frem grobunn for forsoning i familie hvis dette finnes.
Finnes det ingen slike muligheter, får runen frem indre frem og forsoning med seg selv.
I spådom står Ing for fruktbarhet og vekst.
Kommer den i «sideleie» er det stagnasjon og impotens.
Galder: Ing, ing, ing, iiii aaaa, iiiii oooo, iiii uuu, Ing, Ing, Ing.

Runen Dag
Navnet betyr dag og daggry.
I mange kulturer begynner den nye dagen ved soloppgang. Denne runen drar en ny start med seg. Du får blanke ark og fargestifter.
Den varsler vekst, nye muligheter og en restart.
Hvis du tenker på å restarte livet ditt, så er dette runen å jobbe med.
Den drar inn den nye, friske energien du trenger for å få skapt dette nye. Riss runen inn i et passende stykke tre og galdre over den.
Galder: Dag, dag, dag, ur, tur, rur, da-da-da, drrrrr.
Gjenta galderet tre ganger.
Runen får mest kraft om den galdres inn på halvmånen.
Kommer runen opp i et spådomsutlegg varsler den gode muligheter for å skrive et nytt kapittel.
Ligger den på siden varsler den motgang og stagnasjon.
For noen som planlegger å starte et nytt firma er dette en ypperlig rune å jobbe med.

Runen Odal
Runen betyr odel.
Når vi fødes, får vi med oss en arv. Vi kan få rettigheter til noe materielt eller vi kan får «en psykisk arv». Vi ligner våre forfedre og vi plukker opp meninger eller adferd.
Selv om vi adopteres bort, så har vi likevel noe «odal» med oss.
Det er forbausende mye styrke i vårt DNA.
Så, klanen som gir deg livet, legger inn sine overlevelse-instinkter. Det er klanens gave til deg. 🙂
Når denne runen kommer opp i et utkast, så varsler den at du får gode tider. Familien viser styrke og samhold.
Kommer runen liggende på siden, betyr dette at du ikke gjør ditt beste, eller at familien har oppløsningstendenser.
Enhver bondefamilie burde ha Odal på sin gård.
Når du kjører i et område med store jorder, tenker du da over hvor mye kjærlighet som ligger i ryddingen av disse jordene?
Det er kraften fra Odal som skinner over jordene.
Rydde, pløye, avle frem, høste – og så videre 🙂
Galder: O-o-o-o-o, odal. O-o-o-o-o, odal. O-o-o-o-o, odal.

 

Runen Eoh
Navnet betyr barlind.
Det er noe tiltrekkende med barlinden. Dette eviggrønne treet er dekorativt, enten det er plantet som hekk eller det pryder naturen for seg selv.
Noen hevder Yggdrasil var en barlind, men det øret hører ikke jeg på.
Yggdrasil var en ask, dermed basta. 🙂
Men, Yggdrasil-temaet får ligge nå.
Barlind var et ettertraktet materiale for å lage buer til jakt og krig. Treet kunne altså brukes til å skape død, men dette treet er også et tre som kan bli svært så gammelt.
Så, på mange måter synes jeg det er et tre med mye liv, men også et tre som bærer mye død i seg.
I det siste har barlind vært forsøkt laget kreftmedisin på. Jeg håper det lykkes.
Liv og død … jo, det passer til barlinden.
Kreft er en kamp på liv og død, så om barlinden kan være med på å bekjempe kreften … Supert!
Man bør jobbe med Eoh når man vil ha inn totale forandringer og om man går fra en fase og over til en annen. Hvis man skilles eller når noen dør er det godt å jobbe med Eoh.
Eoh lindrer sorg og den gjør at tap blir lettere å bære/forstå og derigjennom lettere å bære.
I spådom varsler Eoh forandringer, utholdenhet, at du kommer i kontakt med mennesker som er pålitelige og som du kan stole på.
Kommer Eoh i et sideleie varsler runen forvirring og misnøye.

Galder: E-ooo-h, e-ooo-h, e-ooo-h. Eivas, eivas, eivas. Eia, eia, eia. Oooo-h.
Galdre dette tre ganger, helst på ny måne.

 

Blank rune
Den blanke runen må da være noe nymotens tull?
Uansett hvor mye jeg studerer runen, søker informasjon og leter, så finner jeg ingen kilder som kan bekrefte at den blanke runen har noe for seg – så jeg bruker den ikke.
Hva du velger å gjøre får bli opp til deg.

🙂
——
Jeg ønsker deg lykke til i jobben med runene.